Aanpassingen op de Basisverzekering 2020
 

Lagere korting op collectiviteiten!

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de premiekorting op de collectieve zorgverzekering. De overheid heeft bepaald dat elke zorgverzekeraar vanaf 2020 maximaal 5% korting mag geven op een collectieve basisverzekering. Deze maatregel geldt overigens niet voor de Aanvullende verzekering en de Tandverzekering.

Logeervergoeding
Heeft u ver moeten reizen voor uw behandeling? En wordt u niet bij uw zorgverlener opgenomen terwijl u minimaal 3 aaneengesloten dagen behandeld moet worden? Dan krijgt u in 2020 een vergoeding van maximaal € 75 per nacht voor een overnachting. Wel vervalt dan de vergoeding voor het vervoer naar uw behandeling als u daar recht op had.

Zorg die de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
De zorg die de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten bieden krijgt u in 2020 vanuit uw basisverzekering vergoed. Het uiteindelijke doel is dat mensen met een verstandelijke handicap of chronische ziekten als Huntington of multiple sclerose (MS) langer thuis kunnen wonen met de zorg die ze nodig hebben. Dit vervangt de huidige subsidieregeling.

Geen Eigen Risico meer voor medicijnen stoppen met roken programma's 
Wilt u stoppen met roken? Dan hebben we goed nieuws voor u! In 2020 betaalt u voor stoppen met roken programma's geen eigen risico meer. Ook niet meer voor de geneesmiddelen
Beginnen met stoppen? 
Neem in 2020 contact op met uw huisarts om de mogelijkheden te bespreken. 

Zorgtoeslag stijgt in 2020
Om de stijgende zorgpremie in 2020 te compenseren, stijgt ook de zorgtoeslag weer! Alleenstaanden gaan er € 67,- op vooruit en gezinnen zullen in 2020 € 95,- per jaar meer zorgtoeslag ontvangen. De maximum inkomens en vermogens met de bijbehorende bedragen zijn echter nog niet bekendgemaakt.

Eigen risico blijft € 385
Het verplicht eigen risico blijft ook in 2020 een bedrag van € 385 net als in voorgaande jaren. Dat is niet vreemd want de politiek heeft besloten dit bedrag de gehele regeerperiode vast te zetten. Weet je niet wat het eigen risico inhoudt? Als je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis gaat, krijg je een rekening. De eerste € 385 van die rekening betaal je zelf. Dat wordt het verplicht eigen risico genoemd. Je hebt het recht om je eigen risico op vrijwillige basis te verhogen naar maximaal 885 euro. In ruil hiervoor biedt de zorgverzekeraar een korting op de premie.